Vilkår ved bruk

 1. Parter

  1. Recondo Nettsystemer DA, orgnr. 994944436 betegnes heretter som Recondo
  2. Fysisk eller juridisk person som tegner avtale med Recondo betegnes heretter som kunden
 2. Avtale

  1. Avtalen er inngått når kunden har bestilt en tjeneste på Recondo.no
 3. Kundens rettigheter/ansvar/plikter

  1. Tilgang: Kunden har ved inngåelse av avtale rett til tilgang(er) i henhold til bestillingen.
  2. Support: Kunden har rett på gratis e-post support.
  3. Levering: Kunden har rett på at tjenesten(e) leveres uten avbrudd.
  4. Gratis første måned: Kunden har rett på 30 dager gratis tilgang til tjenesten, må sies opp før perioden på 30 dager har gått.
  5. Kreditnota: Kunden har rett til å kreve kreditnota ved avbrudd på tjenesten lengre enn en dag. Kreditnota gis da tilsvarende perioden for avbrudd.
  6. Lover og regler: Kunden er selv ansvarlig for at fakturaer som blir utstedt tilfredsstiller gjeldene lover og regler.
  7. Betaling av faktura: Kunden plikter å betale innen forfallsdato på faktura.
  8. Misbruk av tjenesten: Kunden plikter å følge norsk lov og ikke misbruke tjenesten.
  9. Oppsigelse: Kunden har rett til å si opp med tre måneders varsel.
  10. Force Majeure: Kunden kan ikke stille Recondo ansvarlig for endringer som er forårsaket av forhold som ligger utenfor Recondo sin kontroll, slik som streik, lockout, krig og andre omstendigheter, politiske og offentlige bestemmelser.
 4. Recondo sine plikter/rettigheter

  1. Levering: Recondo plikter å levere tjenesten(e) uten avbrudd.
  2. Sikkerhet: Recondo plikter å oppbevare alle registrerte opplysninger på en betryggende og forsvarlig måte.
  3. Backup: Recondo plikter daglig å ta backup av kundens data
  4. Personopplysninger / kundeopplysninger: Recondo plikter å behandle person- og kundeopplysninger konfidensielt, og ingen slik informasjon vil bli solgt videre til tredjepart. Ved eventuelt salg av virksomheten vil disse opplysningene naturlig følge med som et ledd i salget.
  5. Endringer i vilkår: Recondo plikter å sende e-post om endringer i vilkårene.
  6. Manglende betaling: Recondo har rett til å stenge kontoen ved manglende betaling, samt kreve forsinkelsesrente ved manglende betaling. Når kunden har gjort opp sitt utestående plikter Recondo åpne kontoen igjen.
  7. Stenging av konto: Recondo har rett til å avslutte avtalen og stenge kontoen ved lovbrudd eller misbruk av tjenesten.
  8. Prisjustering: Recondo har rett til å forta justering av prisen med 1 måneds varsel.
 5. Tvister

  1. Tingrett: Ved eventuelle tvister kan forhold regulert i avtalen bringes inn for Stavanger tingrett.
  2. Erstatning: Eventuell erstatning er begrenset opp til avtalens årlige verdi.